Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Go down

Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  Христо Радевски on Сря Яну 06, 2010 12:47 pm

ВЕСТНИК “РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО” №78 от 04.12.1933г.

“ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС”


В брой 23 на в. “Работничка” в уводната статия за Ньойския договор е казано, че с този договор били отрязани живи части от снагата на България, Тракия, Македония, Добруджа и Западните покрайнини. Македония, Тракия, Добруджа - живи части от снагата на България? Как е могла редакцията на пролетарския вестник “Работничка” да допусне в своите колони подобна дива националистическа мисъл, за радост на българските империалисти? Или за редакцията на в.”Работничка” не е още ясно, че Тракия, Македония и Добруджа, не са български земи отрязани от снагата на България, а земи чужди, които националистическа България иска да завладее за да ги подложи на зверска колониална експлоатация? Нима не е ясно на редакцията на в.”Работничка” че фашистка, империалистическа България в съгласие с империалистите победители получи живи части от снагата на Македония и Тракия, които като завладени и чужди земи тя подложи на двойна колониална експлоатация и гнет? Как е могла редакцията на в. “Работничка” да допусне тази дива националистическа лъжа за българския характер на Тракия, Македония, също и Добруджа и по такъв начин да стане проводник на великодържавния български шовинизъм и да му даде право върху Македония, Тракия и Добруджа? Случайно ли е допусната от пролетарския вестник “Работничка” тази недопустима грешка или тук има нещо повече? Ако тук има недоглеждане от страна на редакцията - това е една недопустима немарливост. Ако ли пък редакцията действително смята Тракия, Македония и Добруджа за “отрязани части от снагата на България, то това е толкова опасна работа, че трябва веднага да се обърне внимание върху редакцията на оня наш вестник на който е поверена една от най-отговорните задачи на мобилизация на трудещите се жени срещу империалистическата политика на фашистка България и готвещата се война. За честта на в. “Работничка” ние не допускаме редакцията да мисли, че Тракия, Македония и Добруджа са “отрязани части от снагата на България” Но все пак допуснатата грешка на в.”Работничка” трябва да ни накара да се замислим върху следното.
Има не малко класосъзнателни, които мислят, че Македония, Тракия и Добруджа, са български земи. Тези уж класосъзнателни са заблудени от обстоятелството, че в Македония, Тракия и Добруджа наистина живеят значителни компактни маси българско население. Едни от тия уж класосъзнателни (предимно интелигенти) не могат да видят по-далеч от носа си и мъдруват лукаво, а други явно не са ликвидирали с националистическите и шовинистични предразсъдъци, които са още живи у тях. “Разтърси някой руски комунист и ще видиш у него великодържавния руски шовинист” казваше Ленин преди 13 години. “разтърси някой български класосъзнателен и ще видиш у него великодържавния български шовинист” с пълно основание можем да кажем и ние. Ние сме длъжно да вникнем в дълбокия смисъл на думите на великия учител, да разберем колко дълбоко е съумяла буржоазията да вкорени националистичните и шовинистични предразсъдъци в масите, че от тази зараза не са се очистили мнозина класосъзнателни, за да стане ясна всичката важност на нашата задача в борбата срещу великодържавния шовинизъм, както и срещу дребнобуржоазния национализъм. В лицето на онези уж класосъзнателни, които мъдруват върху обстоятелството, че “в Македония, Тракия и Добруджа живее компактно българско население” ние трябва да открием проводници на великобългарския шовинизъм.
Една от най-главните наши задачи, в борбата срещу войната във връзка и с класовото пролетарско разрешение и на националния въпрос, това е борбата срещу великодържавния шовинизъм и дребнобуржоазния национализъм. Дългът на нашия печат е да разкрива всички проявления на великодържавния и дребнобуржоазния национализъм, водейки борбата срещу великодържавния шовинизъм по националния въпрос, като главна опасност в редовете на българските работници и селяни. Нашата задача е да разобличаваме, неуморно българския великодържавен шовинизъм, лъжата за българския характер на Македония, Тракия и Добруджа - това прикритие за завоевателната империалистическа политика на фашистка България. Нашата задача е да доказваме неуморно, че Македония, Тракия и Добруджа, трябва да принадлежат на македонци, тракийци и добруджанци. Задачата на нашия печат е да мобилизираме българските работници, работнички, селяни и селянки на борба срещу завоевателната политика на българския империализъм за осуетяване на готвещата се война и въоръжена антисъветска интервенция, да мобилизира трудещите се маси у нас на борба под лозунга за правото на Македония, Добруджа и Тракия за пълно национално самоопределение до отделяне в самостоятелна държавна единица под лозунга за единен работнически фронт на пролетариата и угнетените народи и националности на Балканите.
Дългът на в.”Работничка” е да провежда неуморно тази задача сред трудещите се жени без което самото нейно изпълнение е невъзможно, а не да допуща такива грешки, които я правят несъзнателно проводник на великобългарския шовинизъм.
Надяваме се, че редакцията на в.”Работничка” ще разбере добре своята грешка и ще я поправи, не само чрез необходимата за случая самокритика, но и чрез всестранното подобрение на вестника, чрез работата за неговото издигане на ленинска височина за да бъде той истински борчески тръбач на класовата пролетарска идеология и класов организатор на работничките и всички трудещи се жени в нашата страна.

---

Другари, статията е особено полезна и показателна. Приятно четене

Христо Радевски

Брой мнения : 124
Registration date : 14.10.2009
Местожителство : НРБ

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  Orlin on Вто Яну 12, 2010 4:49 pm

Лично ! Строго поверително !
М Е Р О П Р И Я Т И Я
за изпълнение решението на Политбюро по македонския въпрос
1. В срок от 6 месеца да се информира цялата партия /по
вътрешно -организационен път / и актива на Отечествения фронт ,
профсъюзите , Комсомола и другите обществени организации ,
както и актива на БЗНС за становището на нашата партия по
македонския въпрос .
За целта да се подготви и отпечата в Бюлетина за
вътрешнопартийна информация специален материал .
2. До края на 1970 г . Министерството на народната просвета :
да организира внимателно преглеждане , преработване и
издаване на учебниците по история , литература , география и други
дисциплини за всички степени и видове учебни заведения , като
осигури задълбочено и научно , в съответствие с историческата
истина , осветляване на живота и борбите на българското
население в Македония и Тракия /Западна и Източна /;
да предприеме съответни мерки за подобряване
подготовката на учителите и преподавателите по горните
дисциплини ;
от следващата учебна година да увеличи броя на студентите -
стипендианти от социалистическите и капиталистическите страни
по балканистика .
3. Още през 1968 г . да се разгърне научноизследователска ,
издателска и друга дейност по въпросите на историческото
минало , културата , бита , нравите , обичаите и пр . на българското
население в Македония . Във връзка с това : (16)
а / Българската академия на науките :
да поеме инициативата за изработване на единно становище
на българските историци , литературоведи и езиковеди по
отношение на историята , културата и езика на Македония ;
съвместно със съответните научни и културни институти и
ведомства , да организира научни изследвания и написването на
научни трудове по отделни съществени страни , въпроси и
проблеми от миналото на македонското население ;
да събере и издаде изворни материали , особено от гръцки ,
турски и сръбски източници за историята на Балканите и
българските земи ;
за целта , заедно с Института по история на БКП , в срок до 30
март 1968 година , да разработи и представи за утвърждение
специален план за издаването на научни трудове и изворни
материали ;
с помощта на Министерството на външните работи и
националната комисия за ЮНЕСКО да издири стари исторически
документи в архивите на различни страни , осветляващи истината
по македонския въпрос и да осигури пренасянето и
разпространението им в България . Министерството и комисията за
ЮНЕСКО да съдействуват за публикуването на такива документи и
изследвания върху тях в изданията на международните
организации .
б / Комитетът за изкуство и култура :
да вземе мерки за срочното издаване или преиздаване в
необходимия тираж на наличните научни трудове , документи и
други архивни материали , художествени произведения , популярни
брошури и пр ., в които обективно се осветлява историческото
минало на Македония .
да осигури преиздаваното на книгата "Кратка история на
националноосвободителното движение в Македония " от Д . Кьосев ;
(17)
да организира събирането на народни песни и изучаването
на обичаите , традициите и ритуалите на населението от
пиринската фолклорна област и други части на Македония като
осигури издаването на най -хубавите народни песни и написването
на научно -популярни брошури за произхода , характера и
същността и обичаите , традициите и ритуалите , като част от
общата съкровищница на българското народно , творчество ;
да вземе необходимите мерки за издирване на историческите
места и съответното им обозначаване , както и за реставриране на
историческите паметници в Благоевградски окръг , свързани с
миналото на българския народ ;
да осигури преглеждането на експозициите в историческите
музеи и привеждането им в съответствие с историческата истина ;
да ускори построяваното на телевизионен предавател на Пирин ;
"Балкантон " широко да разпространи грамофонни плочи с
песни на Държавния ансамбъл "Пирин " и изпълнения на
самодейните колективи от събора "Пирин пее ";
Българската кинематография в непродължително време да
създаде художествени игрални , документални и научно -популярни
филми , свързани с историята и борбите на населението от
Македония , както и късометражни документални филми за
успехите на населението от Благоевградски окръг в
социалистическото строителство .
в / Под ръководството на отдел "Пропаганда и агитация " на
ЦК на БКП , през 1968 и 1969 г ., да се подготвят и издадат
специални учебни помагала по македонския въпрос за нуждите на
политико -просветната и пропагандистката работа на партията ,
Отечествения фронт , Комсомола и другите обществени
организации . (18)
г / В периодичния печат /сп . сп . "Ново време ", "Исторически
преглед ", "Военно -исторически сборник " и др ./ да се дава
аргументирано и в спокоен тон отговор на фалшификациите по
македонския въпрос .
д / Институтът по история на БКП :
да следи материалите , които излизат в Югославия по
македонския въпрос и да информира своевременно ЦК , като
предлага съответни мерки . С оглед на това др . Рубен Аврамов до
края на януари 1968 г . да направи предложение за подсилване на
секцията по македонския въпрос ;
в срок от една година да осигури преглеждането на всички
архивни материали по македонския въпрос и да предложи
документите , които трябва да се публикуват или предоставят за
ползуване от наши и чуждестранни научни работници .
4. Да се направи необходимото за обективно осветляване на
световната научна общественост по македонския въпрос . За тази
цел :
а / Българската академия на науките :
съвместно с Института по история на БКП да покани през
1968 година някои изтъкнати съветски учени -славяноведи ,
балканисти и други на гости в нашата страна и в подходяща форма
да ги запознае с историческите документи и нашето становище по
македонския въпрос ;
заедно с Комитета за изкуство и култура да издири световно
известни учени -славяноведи , византолози , балканисти и др . и да
се сключат с тях контрактации за написване и публикуване на
трудове по македонския въпрос в духа на историческата истина ;
с помощта на Комитета за приятелство и културни връзки с
чужбина и Славянския комитет в България да снабдява редовно
учените -слависти , историци , филолози и други в чужбина с
публикации , научни трудове и наши рецензии на чуждестранни
трудове по (19) македонския въпрос и да кани у нас такива учени
на срещи , разговори и съвещания за изясняване истината по този
въпрос .
б / Комитетът за приятелство и културни връзки с чужбина :
да предвижда в плановете за културно сътрудничество
специални мероприятия , улесняващи връзките на нашите научни
работници и институти с научните работници и институтите в
другите страни , занимаващи се с македонския въпрос ;
да даде указания на българските културни центрове в
чужбина да разгръщат конкретна дейност за изясняване на нашето
становище по македонския въпрос и за активно въздействие върху
обществеността в съответните страни ;
заедно с Министерството на народната просвета да дадат
съответни инструкции в курсовете по български език при нашите
културни центрове и българските училища в чужбина да се
приемат и македонските емигранти , които се чувствуват българи , и
техните деца .
в / Славянският комитет в България :
да подобри още повече външния вид , оформлението и
съдържанието на сп . "Славяни ", за да може то още по -добре да
осветлява истината по македонския въпрос ;
през 1968 година да увеличи тиража на списанието с още
2000 броя и да организира разпространението му в
социалистическите страни , в това число и СФРЮ , а една част да
разпространява и в България ;
до края на първото полугодие на 1968 година да излезе с
конкретно предложение за подобряване списването и
разпространението на вестниците на българската емиграция в
САЩ /"Народна воля "/, Канада /"Ново време "/ и Аржентина
/"Български глас "/, а така също за продължаване издаването на
(20) българския вестник "Единство " в Австралия , с оглед всички
тези издания да съдействуват в още по -голяма степен за
изясняване историческата истина по македонския въпрос .
г / Агенция "София -прес ":
да осигурява издаването и разпространението в чужбина на
научни материали за живота и борбите на българското население
в Македония ;
да издаде в масов тираж на руски , френски , английски и
испански език кратка научно -популярна история на България .
д / Комитетът по въпросите на българската православна
църква да направи съответни постъпки пред Българската
патриаршия ;
да изяснява историческата истина по македонския въпрос ,
голямото културно -просветно дело на Екзархията в Македония и
особено славната възрожденска борба на българското население
за българска църква и български училища пред църковните среди в
другите страни в своите печатни издания ;
да изяснява македонския въпрос пред православните
български среди в чужбина чрез българските църкви там , на които
да се изпраща подходяща литература за организиране или
обогатяване на съществуващите библиотеки при църквите и
подпомага мероприятията им за поддържане будно българското
национално съзнание ;
да не признава засега автокефалността на Македонската
православна църква , като междувременно изяснява нашето
становище по македонския въпрос и действителното положение на
Македонската православна църква , особено пред Патриаршията
на Руската православна църква и Вселенския патриарх . (21)
е / Отдел "Външна политика и международни връзки " на ЦК на
БКП и Министерството на външните работи да вземат мерки
нашите дипломатически представителства в чужбина да
разясняват становището на БКП по македонския въпрос в
страната , в която се намират . С оглед на това :
през първите месеци на 1968 година в София да се проведе
среща на българските посланици в европейските социалистически
и някои капиталистически страни , на която да бъдат запознати с
развитието на отношенията ни с Югославия и становището на
нашата страна по македонския въпрос , както и за начина на
действие на дипломатическите мисии при изясняване на нашите
схващания по този въпрос . Същото да бъде направено по
подходящ начин и с ръководителите на всички останали български
дипломатически мисии ;
в дипломатическите мисии на НР България в европейските
социалистически страни , в Англия , Франция , Италия , САЩ ,
Австралия , Канада и Аржентина , да се възложи на определен
служител да следи и проучва дейността на другите страни по
македонския въпрос , както и дейността по този въпрос на научните
и културни институти в съответната страна и да предлага
мероприятия за изясняване на нашето становище по македонския
въпрос , за спечелване научните среди и обществеността за
нашата теза . Отдел "Външна политика и международни връзки " на
ЦК , съвместно с Министерството на външните работи да
определят поименно тези другари и да им дават съответни
указания .
5. Отдел "Външна политика и международни връзки " на ЦК на
БКП в срок от три месеца да направи конкретно предложение за
начина и формите по изпълнение на т . т . 1 и 2 от решението на
Политбюро от 13 април 1967 година , които (22) предвиждат да се
направи опит за постигане на единно становище по македонския
въпрос с ръководителите на СФР Югославия и СР Македония и да
се информират братските комунистически партии за нашата линия
по македонския въпрос .
6. Отделът "За работа с масовите организации и турското
население " най -късно до края на м . февруари 1968 г . да внесе
предложение за изпълнение на т . 6 от решението на Политбюро от
13 април 1967 година , което предвижда македонските културно -
просветни организации у нас да се преустроят на принципите на
землячествата .
7. Държавният комитет за планиране , съгласувано със
съответните министерства и ведомства , до края на първото
шестмесечие на 1968 година да внесе в Министерския съвет
конкретно и обосновано предложение за значително увеличаване
на капиталовложенията до края на петилетката за ускоряване
развитието на икономиката и културата в Благоевградски окръг и
другите граничещи със СР Македония наши градове .
8. В бюджетите на окръжните комитети на партията в
Благоевград , Кюстендил и Перник за 1968 година да се предвидят
съответно 10 хиляди , 5 хиляди и 3 хиляди лева за литература по
македонския въпрос , която да се раздава безплатно на гостуващи
в тези окръзи граждани от СР Македония .
9. Контролът по изпълнение на горните мероприятия се
възлага на отделите на ЦК на БКП : "Външна политика и
международни връзки ", "Наука и образование ", "Пропаганда и
агитация " и на Института по история на БКП .
10. Другарите Давид Елазар , Георги Владиков , Константин
Теллалов , Георги Бранков и Кр . Стойчев да обсъдят
възможностите за съсредоточаване на работата по македонския
въпрос в Славянския комитет и към края на м . март 1968 година да
внесат в ЦК на БКП конкретно предложение .
12.ІІІ .1968 г .
ЦДА , ф . 1 б , оп . 35, а .е . 127 , л . 4-5, 16-23. Оригинали . Машинопис .
----------------------------- 1
Пропуснатият текст не е по темата
avatar
Orlin

Брой мнения : 28
Registration date : 19.04.2009

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  Христо Радевски on Сря Яну 13, 2010 12:06 pm

Живковизма показва един латентен шовинизъм в деиствие. Подобно нещо можем да кажем и за възродителния процес.

Прегледайте биографиите на този човек:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2

"Теорията (на Шарло), че българската фашистка войска не била окупаторска, и актът да се предаде оръжието на окупаторската власт... открито отрича националния въпрос на Македония и в неговата великобългарска душа Македония значеше само една българска покрайнина, където живеят българи, а не македонци, със свои отделни национални отлики и чувства... Оттук е ясно защо Шаторовото ръководство поканваше македонския народ чрез хвърчащи листове за сменяване на българската фашистка власт, а не за въоръжена борба за изгонване на българските окупатори от нашата земя."

Христо Радевски

Брой мнения : 124
Registration date : 14.10.2009
Местожителство : НРБ

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  пешо on Съб Яну 16, 2010 8:41 pm

Радевски, ти май си латентен национален нихилист. Твърде много подценяваш националния въпрос, забелязах това и в другата тема където си писал. Глупаво е, всеки документ излязал в България след 1956г. да се определя за живковистки. Не можах да разбера, къде в цитирания документ видя шовинизъм. Сам по себе си той не е такъв. Има много положителни насоки в него с които съм съгласен. Живковистите имат много по-сериозни прегрешения, като например преименуването на помашкото население и на турското.

пешо

Брой мнения : 82
Registration date : 10.08.2008

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  Христо Радевски on Нед Яну 17, 2010 10:21 am

Шовинизма идва оттам че Живковистите покровителстваха хора като КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ, който да провокира балканските ни отношения със своите изцепки че македонците били българи. Ако не знаеш - Каракачанов е живковисткият агент с псевдоним - Иван.

Христо Радевски

Брой мнения : 124
Registration date : 14.10.2009
Местожителство : НРБ

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  Orlin on Нед Яну 17, 2010 10:51 am

Извадка от Енциклопедия Британика изд. 1911г


The greater part of Macedonia is inhibited by slavonic population, mainly Bulgarian in its characteristics.
http://encyclopedia.jrank.org/LUP_MAL/MACEDONIA.html -цялата статия
Това, че вече македонските граждани нямат българско самоисъзнание, а вероятно и никога няма да имат, не означава че исторически обитателите на цялата област македония не са предимно от български произход и преди 100г. със сигурност са се чувстваи българи.
avatar
Orlin

Брой мнения : 28
Registration date : 19.04.2009

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  Христо Радевски on Нед Яну 17, 2010 3:36 pm

Енциклопеция британика всички знаем кой я пише и откъде идва. А такова животно като "български славяни" няма. Както няма "сръбски славяни".

Христо Радевски

Брой мнения : 124
Registration date : 14.10.2009
Местожителство : НРБ

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  пешо on Нед Яну 17, 2010 5:49 pm

Радевски, това, че Каракачанов е шовинист не означава, че цитирания документ е шовинистически! Не измествай въпроса! Питах те конкретно за документа. Ти отричаш ли, че голяма част от населението на Македония към края на 19 и началото на 20в. е с българско самосъзнание, че Гърция провежда асимилационна политика по отношение на българското население в Егейска Македония, а Югославия във Вардарска Македония след ПСВ. Защото, ако отричаш подкрепяш историческите фалшификации, ако не отричаш, няма да мога да разбера защо според теб посоченият по-горе документ е шовинистически, като в него акцента е поставен в/у изясняване на историческата истина.

пешо

Брой мнения : 82
Registration date : 10.08.2008

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  Христо Радевски on Пон Яну 18, 2010 3:05 pm

Радевски, това, че Каракачанов е шовинист не означава, че цитирания документ е шовинистически!

Но означава че Живковизмът е подкрепял шовинизма, понеже такива като Каракачанов и подобни са плод на живковистите.

Ти отричаш ли, че голяма част от населението на Македония към края на 19 и началото на 20в. е с българско самосъзнание


Това няма как да го знаем, а и как "българското" самосъзнание се е превърнало в македонско? Българско самосъзнание имаха само национал-шовинисти като Иван Михаилов, но не и Гоце Делчев който казва:

“Македония има свои интереси и своя политика. Те прнадлежат на всички македонци. Който иска да работи за присъединяването на Македония към България, Гърция или Сърбия, той може да се смята за добър българин, добър грък или добър сърбин, но не и за добър македонец.”


ЕТО ТОВА Е ПРИМЕР ЗА РАВЕНСТВО!

--

Гърция провежда асимилационна политика по отношение на българското население в Егейска Македония а Югославия във Вардарска Македония след ПСВ

В Гърция българско население няма. Има славянско население, и не отричам че гърците имат върл шовинизъм да погърчат славяните. В Югославия - тоже!

А посочения по-горе документ противоречи на пуснатия Основопологащ принцип на статията написана в Работническо дело. И противоречи, именно защото е живковистки, и защото е бил провокиран от лошите отношения с Тито.

Христо Радевски

Брой мнения : 124
Registration date : 14.10.2009
Местожителство : НРБ

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  пешо on Пон Яну 18, 2010 7:53 pm

Радевски, кой ти е казал, че да имаш българско самосъзнание означава да подкрепяш българккия шовинизъм.Ти казваш, че Гоце Делчев е имал не българско, а македонска самосъзнание, така ли. Откъде знаеш? От цитата такова заключение не може да се направи. Да не би да искаш да кажеш1, че Гоце Делчев използва понятието "Македонец" като етнически термин, а не като географски. Ако твърдиш това, няма смисъл да продължаваме разговора?
"Това няма как да го знаем, а и как "българското" самосъзнание се е превърнало в македонско?" Желязна "логика" А ти откъде знаеш, че населението е било славянско? На славянски ли е говорело и по точно на български или сръбски? Преди Балканските войни над 20 %от населението на Македония е турско! Или и това няма откъде да го знаем! А близо 40% от населението на днешна Македония е албанско. Как смяташ дали това е резултат от албанския шовинизъм? Ако зависеше от теб то също щеше да е славянско, нали? или македонско? Същият въпрос ще ти задам, как "славянското" самосъзнание се е превърнало в македонско?
В страха си да не бъдеш "обвинен" в патриотизъм, ти изпадаш до нивото на сръбския и гръцкия шовинизъм и до нивото на днешните американски подлоги от Скопие и Тирана.

пешо

Брой мнения : 82
Registration date : 10.08.2008

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  пешо on Пон Яну 18, 2010 8:02 pm

А, да Радевски, забравих и последния въпрос.
Щом се солидаризираш напълно с качената от теб статия, как смяташ - дали не е проява на великобългарски шовинизъм фактът, че отечественофронтовска България не връща заграбената през 1941г. Южна Добруджа на Румъния?

пешо

Брой мнения : 82
Registration date : 10.08.2008

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  Христо Радевски on Пон Яну 18, 2010 8:41 pm

владо написа:А, да Радевски, забравих и последния въпрос.
Щом се солидаризираш напълно с качената от теб статия, как смяташ - дали не е проява на великобългарски шовинизъм фактът, че отечественофронтовска България не връща заграбената през 1941г. Южна Добруджа на Румъния?

За румъния се подписва крайовска спогодба, която по братски начин изселва власите от България в Румъния, а заселва на тяхно място българи от румъния в България. Така че...

Христо Радевски

Брой мнения : 124
Registration date : 14.10.2009
Местожителство : НРБ

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  пешо on Пон Яну 18, 2010 8:55 pm

Наистина последно.
Радевски виж какво пише в качената от теб статия:"Тези уж класосъзнателни са заблудени от обстоятелството, че в Македония, Тракия и Добруджа наистина живеят значителни компактни маси българско население.. Какво ще кажеш ти? - "Това няма как да го знаем"!
Защо не пишеш, че от периода който е броя на качения "Работнически вестник" ръководството на партията е под влиянието на левосектантите. Същите които хулеха Благоев, обявяваха Септемврийското въстание за троцкизъм и т.н. БКП разгърна широка кампания с/у жестокия Ньойски договор. Тук левосектантите просто си уреждат стари сметки и така проспаха деветнадесетомайския преврат. Чакам отговор!

пешо

Брой мнения : 82
Registration date : 10.08.2008

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  пешо on Пон Яну 18, 2010 8:57 pm

"За румъния се подписва крайовска спогодба, която по братски начин изселва власите от България в Румъния, а заселва на тяхно място българи от румъния в България. Така че..."
Така, че в качената от теб статия пише, че това са чужди земи. Съгласен ли си?

пешо

Брой мнения : 82
Registration date : 10.08.2008

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  Христо Радевски on Вто Яну 19, 2010 1:34 pm

владо написа:Наистина последно.
Радевски виж какво пише в качената от теб статия:"Тези уж класосъзнателни са заблудени от обстоятелството, че в Македония, Тракия и Добруджа наистина живеят значителни компактни маси българско население.. Какво ще кажеш ти? - "Това няма как да го знаем"!
Защо не пишеш, че от периода който е броя на качения "Работнически вестник" ръководството на партията е под влиянието на левосектантите. Същите които хулеха Благоев, обявяваха Септемврийското въстание за троцкизъм и т.н. БКП разгърна широка кампания с/у жестокия Ньойски договор. Тук левосектантите просто си уреждат стари сметки и така проспаха деветнадесетомайския преврат. Чакам отговор!

В същата статия пише също така, точно след извадения цитат: "Едни от тия уж класосъзнателни (предимно интелигенти) не могат да видят по-далеч от носа си и мъдруват лукаво, а други явно не са ликвидирали с националистическите и шовинистични предразсъдъци, които са още живи у тях. “Разтърси някой руски комунист и ще видиш у него великодържавния руски шовинист” казваше Ленин преди 13 години. “разтърси някой български класосъзнателен и ще видиш у него великодържавния български шовинист” с пълно основание можем да кажем и ние."

Ако искаш можеш да се качиш на колата и да обиколиш и Северна Добрдужа, и Македония и Гръцка Тракия и да провериш на място колко българи има, и като какви се чувстват.

Защо не пишеш, че от периода който е броя на качения "Работнически вестник" ръководството на партията е под влиянието на левосектантите.

Докажи го. Иначе стои голословно. И като казваш левосектанти туй левосектанти онуй, кои легитимираш? Широките социалисти ли?

Относно въпроса ти дали Добруджа е българска или румънска земя, ще ти кажа че тя не е българска. Тя не е и румънска. Тя е обща и е на ХОРАТА.

Христо Радевски

Брой мнения : 124
Registration date : 14.10.2009
Местожителство : НРБ

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  пешо on Вто Яну 19, 2010 3:29 pm

Радевски, спирам да споря с теб - губя си времето. Ставаш смешен и жалък.
Смешен, защото искаш да ти доказвам, че към 1933г.във "Работнически вестник" са левосектантите. Ако ти дам факти ти ще кажеш "Това няма от къде да го знаем".След тава, ако например ти кажа, че Освободителната война завършва през 1878г., ти ще кажеш, голословно е и т.н. до безкрай. Безмислено е . Какви широки социалисти в партията в 1933 г. ????????? За какво въобще говориш? Или не си наясно или се правиш на ударен. Ако искаш да дискутираш с някой, дискутирай по същество, а не като постоянно извърташ думите му и намесваш факти и обстоятелства, които нямат общо с темата!!!
Жалък си, защото уж съм казал, че днес в посочените области живее население с българско самосъзнание. Къде?? Ти явно въобще не си прочел документа който обявяваш за шовинистически. Там навсякъде се говори за "изясняване на историческата истина". Аз досега писах за същото. Явно конкретиката за теб е празна дума. Въобще ти си от хората които повече обичат да пишат отколкото да четат.

пешо

Брой мнения : 82
Registration date : 10.08.2008

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Извадка от вестник работническо дело - "за националния въпрос" 1933 година!!!

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите