Колекция уникални документи 1944-1989

Go down

Колекция уникални документи 1944-1989

Писане  Orlin on Съб Яну 16, 2010 11:28 pm

В следеващта тема ще представя документи от архива на БКП.За да живне форума в този рздел, няма да рзкрия източника на информация. Документ ще бъде публикуван всяка вечер. Надявам се темата да предизвик интерес като "На всекикилометър" през 1970, но надали.


Последната промяна е направена от Orlin на Съб Яну 16, 2010 11:31 pm; мнението е било променяно общо 2 пъти
avatar
Orlin

Брой мнения : 28
Registration date : 19.04.2009

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Колекция уникални документи 1944-1989

Писане  Orlin on Съб Яну 16, 2010 11:29 pm

Резолюция на VІІІ разширен пленум на ЦК на БРП /к/ по организационното състояние и задачите на Партията
27 февруари – 1 март 1945 г.
РЕЗОЛЮЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПАРТИЯТА
1. VIII разширен Пленум на Ц.К., който стана след победата над фашизма от 9 Септември миналата година, ознаменува нов етап в развитието на БРП /к/ - продължителката на БКП и на основаната от др. др. Благоев и Кирков Българска работническа социалдемократическа партия /тесни социалисти/. На VI Пленум в 1936 год. партията, възглавявана подир историческия Лайпцигски процес от своя изпитан и любим водач, др. Георги Димитров, ликвидира с курса на"лявото" сектантство и застана уверено и твърдо на позициите на болшевизма, а на VII Пленум, в началото на 1941 година, продължи борбата срещу остатъците на "лявото" сектантство. Партията заработи енергично за укрепване на своите организации и възстановяване връзките си с масите, отслабени през периода на "лявото"сектантство. След присъединяването на България към Тройния пакт от фашисткото правителство на цар Борис – Филов, през март 1941 год. и особено след вероломното нахлуване на хитлеровите пълчища в СССР, на 22 юни с. г., партията взе курс на решителна борба за възстановяване свободата и независимостта на България, показана от немско-фашистките окупатори и за активна помощ на Червената армия,
организирайки саботажи и диверсии срещу германците и създавайки партизански отряди. Преодолявайки редица трудности от обективен и субективен характер /пасивност и свиване пред трудностите и опасностите на борбата сред значителен слой от партийните кадри/, партията успя, през 1943 год. и 1944 год. да разгърне едно значително партизанско движение, което създаде много трудности и грижи на фашисткото правителство и неговите германски господари, разстройвайки апарата на властта, създавайки несигурност за германците и ангажирайки значителни въоръжени сили. За политическото ръководство на съпротивително-то движение беше изграден Отечествен фронт от прогресивните демократически сили, който се оказа най-подходящата форма у нас за политическа мобилизация на масите в борбата против фашизма. Именно тия растящи сили на вътрешната съпротива, подпомогнати най-ефикасно от бляскавите успехи на победоносната Червена армия, можаха да нанесат на 9 септември удара върху фашистката диктатура, да я съборят и да установят новата народна власт, властта на Отечествения фронт и с това да открият нова страница, както в историята на страната, така и в историята на нашата партия.
2. Народното въстание от 9 септември 1944 год. и установената от него власт на ОФ, в която участвуваха и БРП /к/, създадоха коренна различна обстановка за живота и развитието на партията. От най-дълбоко подполие партията изведнъж излиза на широкото поле на откритата легална дейност. От (306) преследвана по най-жесток начин, гонена, инквизирана, разстрелвана, тя стана управляваща партия. Излезли от дълбока нелегалност, от затворите и концлагерите, прибрали се от въстаническите отреди в горите и планините, нейните кадри, които бяха посветили всичките си сили на борбата за разрушаване апарата на фашистката държава, за
разстройване на стопанската помощ, оказвана на немците от фашисткото правителство, изведнъж се изправиха пред съвършено новата за тях задача – да участвуват в управлението на държавата, да градят нова демокрация, да уреждат стопанството. Старите форми, методи и навици на работа, създадени в обстановката на най-сурова нелегалност и въоръжена борба, трябваше да се сменят с нови. По този начин, създавайки най-широки възможности за разгръщане на партийна работа, новата обстановка, в същото време беше свързана и с известни трудности – с необходимостта да се ликвидира със старите форми, методи и навици – някои от които все още продължават да тегнат върху нашата работа и да я спъват – и да се намерят нови методи и форми, съответствуващи на новата обстановка и новите задачи на партията.
3. През първото полугодие, след победата на 9 септември БРП /к/ отбеляза значителни успехи. Тя се разрасна в масова партия на българските работници, селяни, занаятчии и трудова интелигенция и наброява вече над 250,000 члена. Тя има свои организации в всички градове и почти в всички села в страната и на първо място в решаващите фактори – едрите предприятия, транспорта, мините. Както това пролича, при редица акции, партията се ползува с огромно влияние сред масите, които с право я смятат като една от основните ръководни сили на Отечествения Фронт и неговото управление. Тя разви значителна политическа дейност – както самостоятелно, така и съвместно с другите съюзни партии по ОФ. Нейният орган "Работническо Дело" се разпространява в 200,000 екземпляра. С една дума БРП /к/ расте и се развива като една мощна партия и значителен фактор в нашия обществено-политически живот. Но тя не трябва да се успокоява от досегашните успехи, а трябва да погледне трезво на значителните още слабости
и недостатъци в своята работа и да заработи енергично за тяхното отстраняване.
4. На първо място трябва да се заработи с всички сили за вътрешното укрепване на партийните организации, и особено на новите такива в селата, както и за комунистическото идейно-политическо възпитаване на членската маса и особено на новоприетите партийци. Работейки енергично за подготвянето на ръководни кадри за първичните партийни организации и особено за издигането на селската партийна интелигенция за ръководство на селските организации, уреждайки систематичен инструктаж на първичните организации чрез добре подбрани и опитни инструктори и използувайки като доброволни инструктори по-подготвените партийци, които да се прикрепят в помощ на определени първични организации – околийските и районните комитети трябва да си поставят за задача да изправят в най-близко време всяка първична организация на краката й, за да може тя (307) самостоятелно, със свои собствени сили, да поеме партийната работа в своя сектор на действие. Нашите селски партийни организации трябва обърнат особено внимание на различните местни инициативи, целящи подобрението на културните, стопански, битови и прочие условия в дадено село, привличайки за осъществяването на тия инициативи всички честни и демократични селяни. Всички първични организации трябва да се снабдят с добре уредени клубни помещения и да водят редовен организационен и политически живот, да обсъждат и взимат становище по партийните въпроси и по всички вълнуващи масите въпроси. Всеки партиец трябва да стане съзнателен, убеден комунист, познаващ добре партийната линия и добре работещ за нейното провеждане.
Предпоставка за заздравяването на първичните партийни организации е укрепването и окончателното стабилизиране на всички околийски и районни комитети на партията, за което ЦК и областните комитети трябва да вземат в най-скоро време всички необходими мерки.
5. Макар и да не е имало никога в нашата партия толкова много работници /близо 70.000 души/ социалния състав на партията /28 на сто/ не може да се смята още за задоволителен. Продължавайки да работи за привличането в своите редове на всички най-добри, най-съзнателни и най-борчески елементи сред селяните, занаятчиите и трудовата интелигенция, партията трябва да насочва своите главни усилия към големите промишлени центрове, за масовото спечелване на работниците от едрите индустриални предприятия, транспорта, мините. В това отношение голямо значение ще има работата по привличането в партията на жените работнички, които съставляват значителен процент от работническата класа, а участието им в партията е все още крайно недостатъчно. За тая цел пленумът препоръчва да се издигат на ръководна работа повече жени-партийки, а така също да има към всеки партиен комитет по една другарка, специално натоварена с организиране на партийната работа сред жените.
6. Поради големите жертви, дадени от партията в борбата срещу фашизма, от една страна, и поради необходимостта да се хвърлят сега кадри във всички области на живота и управлението, от друга, в партията се чувствува остро недостиг на. опитни и добре подготвени партийни кадри. За бързото разрешаване на проблема за партийните кадри, необходимо е да се проведе системна и добре обмислена политика за провеждане в известност и правилно разпределение и използуване на наличните партийни кадри и за
подготовка на нови такива, както по линията на партията, така и по линията на различните обществени и стопански организации и на държавно-административния апарат. Партията трябва да познава добре всички свои кадри, да ги използува най-целесъобразно, според техните способности и наклонности и преди всичко на най-важните, решаващи участъци, да им помага да растат и смело да издигат на ръководна работа нови кадри измежду ония, които се отличават с енергия и преданост, организаторски или агитационно-пропагандистки способности и се ползуват с авторитет и симпатии сред масите. За подготовка на партийните кадри трябва да се организират (308) курсове в национален, областен и околийски мащаб и да се разгарят съществуващите такива.
7. Изхождайки от необходимостта да се издигне идейно-политическото равнище на партийните членове, да се укрепи маркс-ленинското възпитание на кадрите и въобще да се засили работата на идеологическия и културен фронт, който в настоящата обстановка придобива извънредно голямо значение, пленумът препоръчва:
а/ да се организира системна просветна идейно-политическа работа /колективно четене, разяснение на "Работническо Дело" и "Съвременник", беседи по актюелни политически и теоретически въпроси, самообразование/;
б/ да се подобри списването на партийния орган "Работническо дело" за да може той да изиграе както трябва ролята си на колективен пропагандатор и организатор, като се осветляват в него редовно въпросите, свързани с живота и труда на работниците, селяните и занаятчиите, организира се широка мрежа от дописници и се привлече по-широк кръг сътрудници из средата на партийните кадри;
в/ да се засили разработването на идейно-теоретически въпроси в партийното списание "Съвременник" за разясняване на партийната линия и партийната програма, за отстояване чистотата на маркс-ленинската теория и за отпор срещу неправилните и вредни разбирания на идеологическия фронт, като се обезпечи сътрудничеството в списанието на всички наши теоретически сили;
г/ да се засили издаването както на класическа маркс-ленинска литература, така и на популярна литература по текущи въпроси и специална литература за селото.
8. При новата обстановка целия живот на партийните организации трябва да се изгражда върху основите на демократическият централизъм, като се развива и укрепва вътрешно-партийната демокрация, а това предполага както обсъждане и вземане становище от партийните организации по всички партийни въпроси, избор и отчетност на партийните ръководства, широко развиване на смела, здрава, градивна, благотворна критика и самокритика, така и строго спазване на партийната линия от всички членове на партията, задължително изпълняване решенията и нарежданията на ръководните органи на партията. В БРП/к/ трябва да се изгради желязна пролетарска дисциплина. За тая цел трябва да се поведе решителна борба срещу вредните възгледи и тенденции на ония другари, които, не разбирайки значението на днешния отечествено-фронтовски период от развитието на нашата страна и не давайки си сметка за това, че задачите, които днес се поставят пред България не са по силите на една само партия, се стремят към установяването на чисто комунистическа власт, подценяват сътрудничеството с другите партии от ОФ или продължават да си служат и спрямо тях със сектантски методи на действие и своеволие, нарушаващи
отечественофронтовската законност. Борбата трябва да се води също така и срещу притъпяването революционната бдителност и примиренческото отношение към фашизма и неговите доказани агенти, против (309) кариеризма, отчуждаването от масите, личното самоустройване, използуването властта за лични изгоди, битовото и морално разложение, които са най-добрия път за проникване на врага в нашите редове, за подравяне боеспособността на партията и нейното дискредитиране в очите на народа. Провеждайки широка политическо-възпитателна и разяснителна работа и стараейки се да изправи сгрешилите, партията няма да се спре и пред най-строгите мерки, до изключване от партията, спрямо непоправимите и злостни нарушители на партийната дисциплина и морално разложилите се. От своите членове партията изисква да бъдат образец на трудова и гражданска дисциплина и с достойнство да носят навсякъде почетното звание "член на БРП /к/".
9. За да се предпази партията от проникването на чужди елементи в нейните редове, пленумът препоръчва да се прави строга проверка при приемане на членове. Предстоящото раздаване на партийните членски книжки да се използува за проверка и изучаване на партийните членове. Необходимо е, също така, редовно плащане на членските вноски от партийните членове и редовно отчитане на организациите пред съответните по-висши комитети.
Пленумът апелира към всички партийни членове и организации да заработят най-енергично за отстранение на посочените слабости и недостатъци за укрепването на БРП /к/ като първостепенна политическа сила, мощен представител и защитник на работниците, селяните и всички трудещи се в нашата страна. (310)
ЦДА, ф. 1 б, оп. 5, а.е. 2, л. 306-310. Копие. Машинопис.
avatar
Orlin

Брой мнения : 28
Registration date : 19.04.2009

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Колекция уникални документи 1944-1989

Писане  Orlin on Нед Яну 17, 2010 10:21 pm

Резолюция на V ІІІ разширен пленум на ЦК на БРП /к / по
организационното състояние и задачите на Партията
27 февруари – 1 март 1945 г .
РЕЗОЛЮЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИТЕ НА
ПАРТИЯТА
1. VIII разширен Пленум на Ц .К ., който стана след победата
над фашизма от 9 Септември миналата година , ознаменува нов
етап в развитието на БРП /к / - продължителката на БКП и на
основаната от др . др . Благоев и Кирков Българска работническа
социалдемократическа партия /тесни социалисти /. На VI Пленум в
1936 год . партията , възглавявана подир историческия Лайпцигски
процес от своя изпитан и любим водач , др . Георги Димитров ,
ликвидира с курса на "лявото " сектантство и застана уверено и
твърдо на позициите на болшевизма , а на VII Пленум , в началото на
1941 година , продължи борбата срещу остатъците на "лявото "
сектантство . Партията заработи енергично за укрепване на своите
организации и възстановяване връзките си с масите , отслабени
през периода на "лявото "сектантство . След присъединяването на
България към Тройния пакт от фашисткото правителство на цар
Борис – Филов , през март 1941 год . и особено след вероломното
нахлуване на хитлеровите пълчища в СССР , на 22 юни с . г .,
партията взе курс на решителна борба за възстановяване
свободата и независимостта на България , показана от немско -
фашистките окупатори и за активна помощ на Червената армия ,организирайки саботажи и диверсии срещу германците и
създавайки партизански отряди . Преодолявайки редица трудности
от обективен и субективен характер /пасивност и свиване пред
трудностите и опасностите на борбата сред значителен слой от
партийните кадри /, партията успя , през 1943 год . и 1944 год . да
разгърне едно значително партизанско движение , което създаде
много трудности и грижи на фашисткото правителство и неговите
германски господари , разстройвайки апарата на властта ,
създавайки несигурност за германците и ангажирайки значителни
въоръжени сили . За политическото ръководство на съпротивително -
то движение беше изграден Отечествен фронт от прогресивните
демократически сили , който се оказа най -подходящата форма у нас
за политическа мобилизация на масите в борбата против фашизма .
Именно тия растящи сили на вътрешната съпротива , подпомогнати
най -ефикасно от бляскавите успехи на победоносната Червена
армия , можаха да нанесат на 9 септември удара върху фашистката
диктатура , да я съборят и да установят новата народна власт ,
властта на Отечествения фронт и с това да открият нова страница ,
както в историята на страната , така и в историята на нашата партия .
2. Народното въстание от 9 септември 1944 год . и
установената от него власт на ОФ , в която участвуваха и БРП /к /,
създадоха коренна различна обстановка за живота и развитието на
партията . От най -дълбоко подполие партията изведнъж излиза на
широкото поле на откритата легална дейност . От (306) преследвана
по най -жесток начин , гонена , инквизирана , разстрелвана , тя стана
управляваща партия . Излезли от дълбока нелегалност , от затворите
и концлагерите , прибрали се от въстаническите отреди в горите и
планините , нейните кадри , които бяха посветили всичките си сили
на борбата за разрушаване апарата на фашистката държава , заорганизирайки саботажи и диверсии срещу германците и
създавайки партизански отряди . Преодолявайки редица трудности
от обективен и субективен характер /пасивност и свиване пред
трудностите и опасностите на борбата сред значителен слой от
партийните кадри /, партията успя , през 1943 год . и 1944 год . да
разгърне едно значително партизанско движение , което създаде
много трудности и грижи на фашисткото правителство и неговите
германски господари , разстройвайки апарата на властта ,
създавайки несигурност за германците и ангажирайки значителни
въоръжени сили . За политическото ръководство на съпротивително -
то движение беше изграден Отечествен фронт от прогресивните
демократически сили , който се оказа най -подходящата форма у нас
за политическа мобилизация на масите в борбата против фашизма .
Именно тия растящи сили на вътрешната съпротива , подпомогнати
най -ефикасно от бляскавите успехи на победоносната Червена
армия , можаха да нанесат на 9 септември удара върху фашистката
диктатура , да я съборят и да установят новата народна власт ,
властта на Отечествения фронт и с това да открият нова страница ,
както в историята на страната , така и в историята на нашата партия .
2. Народното въстание от 9 септември 1944 год . и
установената от него власт на ОФ , в която участвуваха и БРП /к /,
създадоха коренна различна обстановка за живота и развитието на
партията . От най -дълбоко подполие партията изведнъж излиза на
широкото поле на откритата легална дейност . От (306) преследвана
по най -жесток начин , гонена , инквизирана , разстрелвана , тя стана
управляваща партия . Излезли от дълбока нелегалност , от затворите
и концлагерите , прибрали се от въстаническите отреди в горите и
планините , нейните кадри , които бяха посветили всичките си сили
на борбата за разрушаване апарата на фашистката държава , заорганизирайки саботажи и диверсии срещу германците и
създавайки партизански отряди . Преодолявайки редица трудности
от обективен и субективен характер /пасивност и свиване пред
трудностите и опасностите на борбата сред значителен слой от
партийните кадри /, партията успя , през 1943 год . и 1944 год . да
разгърне едно значително партизанско движение , което създаде
много трудности и грижи на фашисткото правителство и неговите
германски господари , разстройвайки апарата на властта ,
създавайки несигурност за германците и ангажирайки значителни
въоръжени сили . За политическото ръководство на съпротивително -
то движение беше изграден Отечествен фронт от прогресивните
демократически сили , който се оказа най -подходящата форма у нас
за политическа мобилизация на масите в борбата против фашизма .
Именно тия растящи сили на вътрешната съпротива , подпомогнати
най -ефикасно от бляскавите успехи на победоносната Червена
армия , можаха да нанесат на 9 септември удара върху фашистката
диктатура , да я съборят и да установят новата народна власт ,
властта на Отечествения фронт и с това да открият нова страница ,
както в историята на страната , така и в историята на нашата партия .
2. Народното въстание от 9 септември 1944 год . и
установената от него власт на ОФ , в която участвуваха и БРП /к /,
създадоха коренна различна обстановка за живота и развитието на
партията . От най -дълбоко подполие партията изведнъж излиза на
широкото поле на откритата легална дейност . От (306) преследвана
по най -жесток начин , гонена , инквизирана , разстрелвана , тя стана
управляваща партия . Излезли от дълбока нелегалност , от затворите
и концлагерите , прибрали се от въстаническите отреди в горите и
планините , нейните кадри , които бяха посветили всичките си сили
на борбата за разрушаване апарата на фашистката държава , заразстройване на стопанската помощ , оказвана на немците от
фашисткото правителство , изведнъж се изправиха пред съвършено
новата за тях задача – да участвуват в управлението на държавата ,
да градят нова демокрация , да уреждат стопанството . Старите
форми , методи и навици на работа , създадени в обстановката на
най -сурова нелегалност и въоръжена борба , трябваше да се сменят
с нови . По този начин , създавайки най -широки възможности за
разгръщане на партийна работа , новата обстановка , в същото
време беше свързана и с известни трудности – с необходимостта да
се ликвидира със старите форми , методи и навици – някои от които
все още продължават да тегнат върху нашата работа и да я спъват
– и да се намерят нови методи и форми , съответствуващи на новата
обстановка и новите задачи на партията .
3. През първото полугодие , след победата на 9 септември БРП
/к / отбеляза значителни успехи . Тя се разрасна в масова партия на
българските работници , селяни , занаятчии и трудова интелигенция
и наброява вече над 250,000 члена . Тя има свои организации в
всички градове и почти в всички села в страната и на първо място в
решаващите фактори – едрите предприятия , транспорта , мините .
Както това пролича , при редица акции , партията се ползува с
огромно влияние сред масите , които с право я смятат като една от
основните ръководни сили на Отечествения Фронт и неговото
управление . Тя разви значителна политическа дейност – както
самостоятелно , така и съвместно с другите съюзни партии по ОФ .
Нейният орган "Работническо Дело " се разпространява в 200,000
екземпляра . С една дума БРП /к / расте и се развива като една
мощна партия и значителен фактор в нашия обществено -
политически живот . Но тя не трябва да се успокоява от досегашните
успехи , а трябва да погледне трезво на значителните още слабостии недостатъци в своята работа и да заработи енергично за тяхното
отстраняване .
4. На първо място трябва да се заработи с всички сили за
вътрешното укрепване на партийните организации , и особено на
новите такива в селата , както и за комунистическото идейно -
политическо възпитаване на членската маса и особено на
новоприетите партийци . Работейки енергично за подготвянето на
ръководни кадри за първичните партийни организации и особено за
издигането на селската партийна интелигенция за ръководство на
селските организации , уреждайки систематичен инструктаж на
първичните организации чрез добре подбрани и опитни инструктори
и използувайки като доброволни инструктори по -подготвените
партийци , които да се прикрепят в помощ на определени първични
организации – околийските и районните комитети трябва да си
поставят за задача да изправят в най -близко време всяка първична
организация на краката й , за да може тя (307) самостоятелно , със
свои собствени сили , да поеме партийната работа в своя сектор на
действие . Нашите селски партийни организации трябва обърнат
особено внимание на различните местни инициативи , целящи
подобрението на културните , стопански , битови и прочие условия в
дадено село , привличайки за осъществяването на тия инициативи
всички честни и демократични селяни . Всички първични
организации трябва да се снабдят с добре уредени клубни
помещения и да водят редовен организационен и политически
живот , да обсъждат и взимат становище по партийните въпроси и по
всички вълнуващи масите въпроси . Всеки партиец трябва да стане
съзнателен , убеден комунист , познаващ добре партийната линия и
добре работещ за нейното провеждане .
и недостатъци в своята работа и да заработи енергично за тяхното
отстраняване .
4. На първо място трябва да се заработи с всички сили за
вътрешното укрепване на партийните организации , и особено на
новите такива в селата , както и за комунистическото идейно -
политическо възпитаване на членската маса и особено на
новоприетите партийци . Работейки енергично за подготвянето на
ръководни кадри за първичните партийни организации и особено за
издигането на селската партийна интелигенция за ръководство на
селските организации , уреждайки систематичен инструктаж на
първичните организации чрез добре подбрани и опитни инструктори
и използувайки като доброволни инструктори по -подготвените
партийци , които да се прикрепят в помощ на определени първични
организации – околийските и районните комитети трябва да си
поставят за задача да изправят в най -близко време всяка първична
организация на краката й , за да може тя (307) самостоятелно , със
свои собствени сили , да поеме партийната работа в своя сектор на
действие . Нашите селски партийни организации трябва обърнат
особено внимание на различните местни инициативи , целящи
подобрението на културните , стопански , битови и прочие условия в
дадено село , привличайки за осъществяването на тия инициативи
всички честни и демократични селяни . Всички първични
организации трябва да се снабдят с добре уредени клубни
помещения и да водят редовен организационен и политически
живот , да обсъждат и взимат становище по партийните въпроси и по
всички вълнуващи масите въпроси . Всеки партиец трябва да стане
съзнателен , убеден комунист , познаващ добре партийната линия и
добре работещ за нейното провеждане .подготовка на нови такива , както по линията на партията , така и по
линията на различните обществени и стопански организации и на
държавно -административния апарат . Партията трябва да познава
добре всички свои кадри , да ги използува най -целесъобразно ,
според техните способности и наклонности и преди всичко на най -
важните , решаващи участъци , да им помага да растат и смело да
издигат на ръководна работа нови кадри измежду ония , които се
отличават с енергия и преданост , организаторски или агитационно -
пропагандистки способности и се ползуват с авторитет и симпатии
сред масите . За подготовка на партийните кадри трябва да се
организират (308) курсове в национален , областен и околийски
мащаб и да се разгарят съществуващите такива .
7. Изхождайки от необходимостта да се издигне идейно -
политическото равнище на партийните членове , да се укрепи маркс -
ленинското възпитание на кадрите и въобще да се засили работата
на идеологическия и културен фронт , който в настоящата
обстановка придобива извънредно голямо значение , пленумът
препоръчва :
а / да се организира системна просветна идейно -политическа
работа /колективно четене , разяснение на "Работническо Дело " и
"Съвременник ", беседи по актюелни политически и теоретически
въпроси , самообразование /;
б / да се подобри списването на партийния орган
"Работническо дело " за да може той да изиграе както трябва ролята
си на колективен пропагандатор и организатор , като се осветляват в
него редовно въпросите , свързани с живота и труда на работниците ,
селяните и занаятчиите , организира се широка мрежа от дописници
и се привлече по -широк кръг сътрудници из средата на партийните
кадри ;в / да се засили разработването на идейно -теоретически
въпроси в партийното списание "Съвременник " за разясняване на
партийната линия и партийната програма , за отстояване чистотата
на маркс -ленинската теория и за отпор срещу неправилните и
вредни разбирания на идеологическия фронт , като се обезпечи
сътрудничеството в списанието на всички наши теоретически сили ;
г / да се засили издаването както на класическа маркс -ленинска
литература , така и на популярна литература по текущи въпроси и
специална литература за селото .
8. При новата обстановка целия живот на партийните
организации трябва да се изгражда върху основите на
демократическият централизъм , като се развива и укрепва
вътрешно -партийната демокрация , а това предполага както
обсъждане и вземане становище от партийните организации по
всички партийни въпроси , избор и отчетност на партийните
ръководства , широко развиване на смела , здрава , градивна ,
благотворна критика и самокритика , така и строго спазване на
партийната линия от всички членове на партията , задължително
изпълняване решенията и нарежданията на ръководните органи на
партията . В БРП /к / трябва да се изгради желязна пролетарска
дисциплина . За тая цел трябва да се поведе решителна борба
срещу вредните възгледи и тенденции на ония другари , които , не
разбирайки значението на днешния отечествено -фронтовски период
от развитието на нашата страна и не давайки си сметка за това , че
задачите , които днес се поставят пред България не са по силите на
една само партия , се стремят към установяването на чисто
комунистическа власт , подценяват сътрудничеството с другите
партии от ОФ или продължават да си служат и спрямо тях със
сектантски методи на действие и своеволие , нарушаващиотечественофронтовската законност . Борбата трябва да се води
също така и срещу притъпяването революционната бдителност и
примиренческото отношение към фашизма и неговите доказани
агенти , против (309) кариеризма , отчуждаването от масите , личното
самоустройване , използуването властта за лични изгоди , битовото и
морално разложение , които са най -добрия път за проникване на
врага в нашите редове , за подравяне боеспособността на партията
и нейното дискредитиране в очите на народа . Провеждайки широка
политическо -възпитателна и разяснителна работа и стараейки се да
изправи сгрешилите , партията няма да се спре и пред най -строгите
мерки , до изключване от партията , спрямо непоправимите и
злостни нарушители на партийната дисциплина и морално
разложилите се . От своите членове партията изисква да бъдат
образец на трудова и гражданска дисциплина и с достойнство да
носят навсякъде почетното звание "член на БРП /к /".
9. За да се предпази партията от проникването на чужди
елементи в нейните редове , пленумът препоръчва да се прави
строга проверка при приемане на членове . Предстоящото
раздаване на партийните членски книжки да се използува за
проверка и изучаване на партийните членове . Необходимо е , също
така , редовно плащане на членските вноски от партийните членове
и редовно отчитане на организациите пред съответните по -висши
комитети .
Пленумът апелира към всички партийни членове и
организации да заработят най -енергично за отстранение на
посочените слабости и недостатъци за укрепването на БРП /к / като
първостепенна политическа сила , мощен представител и защитник
на работниците , селяните и всички трудещи се в нашата страна .
(310)
avatar
Orlin

Брой мнения : 28
Registration date : 19.04.2009

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Колекция уникални документи 1944-1989

Писане  Orlin on Сря Яну 20, 2010 12:09 am

Окръжно от ЦК на БКП до околийските , градски и
районни партийни комитети за премахване забраната за
прием на членове в партията с разяснения относно
новата процедура по приемане
януари 1949 г .
До ОК , ГК , РК и всички
първични партийни организации
Др [аги ] другари ,
XVI пленум на ЦК през м . юли м . г . реши да се спре временно
до конгреса приемането на нови членове в партията . Конгресът
мина и партията има нов допълнен и изменен партиен устав . Няма
повече никакви причини да продължава забраната за приемане на
нови членове в партията и ЦК я отменява .
Сега , когато започва наново приеманото на членове в
партията , ЦК счита за необходимо да даде някой пояснения :
1. Конгресът прие въвеждането в нашата партия кандидат
партийния стаж . А това означава , че за в бъдеще нови членове в
партията ще се приемат изключително из средата на кандидатите ,
които са преминали установения в устава кандидатски стаж .
Никакви изключения в това отношение не могат да стават . Тъй като
кандидатският стаж сега за пръв път се въвежда , ясно е , че нови
членове за сега не могат да се приемат защото няма от къде да се
вземат . Ще се приемат само кандидати за членове .
Предстоящето еднократно приемане , без кандидатски стаж , на
една група младежи , като партийни членове , става по специално
решение на конгреса .2. Миналата година , когато спря приемането на нови членове в
партията , ЦК даде указания да се приемат заявленията на
желаещите да встъпят в партията и да им се възлагат едни или
други задачи , като се следи за тяхните проявления . Тогава ЦК
отчиташе , че не бива да се отблъскват желаещите и че ще бъде
полезно за тях да работят под непосредственото ръководство на
партийните организации . Сега , обаче , не бива да се смята , че тия
кандидати за членове на партията са си изкарали кандидатския
стаж и да се приемат като членове . Напротив , сега , спазвайки
всички изисквания на устава за кандидатите , партийните органи -
зации трябва да поставят на разглеждане тяхните заявления и ако
отговарят на условията , да бъдат приети за кандидат партийни
членове .
3. Сега , започвайки вербовката на кандидат -партийни членове ,
партийните организации трябва да скъсат с тая стихийност , която се
наблюдаваше при приемането на партийни членове до сега .
Партийните организации трябва да излязат от своята пасивност . Те
не бива да чакат кандидатите сами да търсят партията , (23) а
трябва активно , да се насочват към определени обекти . Трябва да
се имат предвид направените от др . Г [еорги ] Димитров констатации
по отношение състава на партията и задачата , поставена от него , за
увеличаване броя на работниците в партията и то главно
индустриалните и строителни работници , жените работнички и
младежите .
4. В член 13 от устава се казва : "Начинът за приемане на
кандидат партийните членове е същият както и за партийните
членове . Това означава , че :
а / Тоя , който иска да стане член на партията , трябва да подаде
заявление до бюрото на първичната организация по мястото къдетоработи или , ако там няма организация , по мястото където живее и
се приема най -напред за кандидат партиен член .
Заявлението може да се подава и чрез бюрото на партийната
организация или ръководителя на партийната група .
б / Заявлението трябва да се придружава с предвидените в
устава /член 5, точка "а "/ препоръки в зависимост от това към каква
социална категория се числи кандидата , а именно : за работниците
двама препоръчители с тригодишен партиен стаж , за всички
останали трудещи се трима препоръчители , единия от които с
петгодишен партиен стаж , а двамата с тригодишен и за идващите от
другите партии кандидати петима препоръчители , четирима с
петгодишен партиен стаж , а единия с партиен стаж от преди 9
септември 1944 година .
Препоръките трябва да бъдат мотивирани , защото не всякога
препоръчителите присъствуват на събранието , на което се приема
препоръчания от тях кандидат , а много често препоръчителите не
са от същата организация . Препоръките трябва също така да бъдат
заверени от съответния ОК , ГК или РК , като в заверката се укажат
трите имена на препоръчителя и от кога е член на партията . Трябва
строго да се спазва устава по отношение броя на препоръчителите
и изискуемия се за тях стаж .
Когато ще се определя от коя социална категория е кандидата ,
не бива да се подхожда формално . Например , не можем да
причислим към работниците едно лице , което вчера е дошло в
производството . Затова е необходим поне двегодишен
производствен стаж .
Бившите индустриалци , търговци , кулаци и други
експлоататорски и реакционни елементи , попаднали впроизводството като работници , независимо от производствения им
стаж , не могат да се приемат в партията . (24)
Когато ще определяме кои спадат към групата на бившите
членове ни други партии , трябва да разбираме , членовете на
Отечественофронтовските партии след 9 септември 1944 год .,
защото има редица трудови елеиенти , които на младини са се чис -
лили към една или друга партия и от много години са скъсали с тях
и са станали фактически безпартийни .
в / Приемането на кандидат -партийните членове става на общо
събрание обезателно в техно присъствие , като се спазва строго
член 4 от устава за индивидуалното приемане .
Партийните групи и партийните организации , които нямат
права на първични организации , не могат да решават въпроси за
приемане на кандидат -партийни членове . Те , обаче , могат и трябва
да вербоват нови кандидати .
г / Решението за приемане на кандидат -партийния член
подлежи на утвърждаване от ОК , ГК или РК , както това е
необходимо за членовете на партията . До утвърждаването
кандидат -партийният член не може да получи кандидатска книжка .
Такава му се дава веднага след утвърждаването на решението за
неговото приемане .
5. В членовете 14 и 15 от устава са определени правата и
задълженията на кандидат -партийните членове . Те имат право на
съвещателен глас , което означава , че за тях важат всички
изисквания на партийния устав , т . е . те могат и трябва да вземат
активно участие в живота на парт [ийната ] организация , в която
членуват , да се изказват , да правят предложения и да изпълняват
парт [ийни ] задачи . Те , обаче , нямат право да гласуват при вземане
партийни решения , не могат да избират и да бъдат избирани в
ръководни парт [ийни ] органи .
Кандидат -партийния член е длъжен да се подчинява на
парт [ийната ] дисциплина , както това е задължение и на всеки
парт [иен ] член . При нарушение на парт [ийната ] и държавна
дисциплина и на партийния морал , на кандидата се налагат същите
наказания , каквито се налагат и на редовия партиен член , като в
същото време се държи сметка затова , че кандидат -парт [иен ] стаж е
период на подготовка за партийните членове .
6. Изключените парт [ийни ] членове , които са дали
доказателства , че са се изправили , се възстановяват , като
парт [ийни ] членове , а не като кандидати . А изключения кандидат -
парт [иен ] член се възстановява пак като кандидат .
Кандидат парт [иен ] член , когато изкара определения в устава
кандидатски стаж , не се провъзгласява автоматически за парт [иен ]
член : "3 а (25) влизането в партията , като редовен член е
необходимо на кандидата предварително да се запознае с
програмата на партията , с нейния устав и тактика , да е участвувал в
партийната работа и на дело да е показал своите лични качества ".
Чак когато организацията се увери , че кандидата е годен за
партиен член тя го приема по реда установен в устава , до тогава
той си остава кандидат .
Кандидат -парт [иен ] член , който в продължение на 3-4 години
не даде доказателства , че е станал годен за партиен член отпада
като такъв , което става по решение на партийната организация .
От всичко изложено дотук се вижда , че кандидат -парт [ийното ]
членство съвсем не е една формалност , а напротив една много
сериозна работа , към която парт [ийните ] членове и парт [ийните ]
организации още от началото да пристъпят с всичката сериозност и
отговорност . Трябва да се разбере , че кандидат -парт [ийни ] членове
са длъжни да носят и пазят авторитета на партията и да провеждат
на дело нейната политика сред масите , както това вършат
партийните членове .
А на партийните ръководства с въвеждането на кандидатския
стаж се поставя още една много сериозна задача - правилно да
работят с кандидатите , търпеливо да ги учат и да ръководят
първите им стъпки в партийния живот .
ЦК на БКП (26)
[без подпис ]
ЦДА , ф . 146 б , оп . 5, а .е . 369, л . 23-26. Препис . Машинопис .
avatar
Orlin

Брой мнения : 28
Registration date : 19.04.2009

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Колекция уникални документи 1944-1989

Писане  Den on Сря Яну 20, 2010 10:00 pm

На мен темата ще ми е интересна.
Когато стигнеш до последния документ може да предложим всичко да бъде качено в библиотеката на сайта, защото ще бъде по-удобно за четене.

Den

Брой мнения : 124
Registration date : 07.08.2008

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Колекция уникални документи 1944-1989

Писане  Orlin on Чет Яну 21, 2010 10:42 pm

Инструкция на ЦК на БКП за ръководството на
комунистите в обществените организации
5 февруари 1949 г.
С разформироването на масовите отдели при ръководствата
на партията една част от масовите организации бяха предадени за
ръководство към останалите отдели при ЦК и на отделни членове
на ПБ. След преустройството на ОФ в Единна обществено
политическа организация, масовите организации бяха концентри-
рани за ръководство в НС, а ЦК поддържаше връзка чрез членовете
на ПБ само с основните организации - ОРПС, СНМ, ОЗПС, БНЖС,
кооперациите, физкултурните организации и някои други. Голям
брой от организациите останаха без непосредствено ръководство от
страна на ЦК.
Когато преди няколко месеци в изпълнение решението на ПБ
започна да се изнася информация върху решенията на ЦК пред
комунистите от централните ръководства на масовите организации,
това не само че се посрещна с голямо задоволство, но послужи като
повод за много от тия другари да се отнасят към ЦК по редица
въпроси от своята работа.
В ЦК беше свикано едно съвещание с комунистите от
основните масови организации. Всички се изказаха, че чувствуват
голяма нужда не само да получават информации, но и от постоянно
ръководство от страна на ЦК в своята работа, както и да знаят къде
да отправят своите въпроси в ЦК на партията.
По поръчение на Секретариата беше направена проверка и се
указа, че в ръководствата на повечето организации комунистите се
събират къде редовно, къде от време на време за обсъждано на по-
важните въпроси на организациите, преди да се поставят те пред
цялото ръководство. В някои организации съществуват и живеят
партийни активи, на други места партийни комитети и пр.
Това положение, безспорно е ненормално. Необходимо е, под
ръководството на ЦК, да се внесе единство в работата на
комунистите в масовите организации.
Поради всичко това, предлагаме:
1. Комунистите от централните ръководства на масовите
обществени организации получават ръководство и директиви за
своята работа от ЦК на. БКП.
Комунистите от околийските, градски и районни ръководства
на масовите обществени организации получават ръководство и
директиви за своята работа от околийските, градските и районните
комитети на БКП. (4)
Комунистите от дружествата и групите на масовите
обществени организации получават ръководство и директиви за
своята работа от ръководствата на първичните организации на БКП.
2. За улеснение на работата:
а/ Чрез агитпропотделите ЦК, околийските, градските и
районните комитети на БКП ръководят комунистите от централните
и местните ръководства на Върховния читалищен съюз, Съюза на
българо-съветските д-ва, Съюза на научните работници,
Родителско-учителския съюз, Съюзите на писателите, художниците,
артистите, музикантите, Българския есперантски съюз,
Стенографския съюз, Въздържателния съюз, Съюза на филмовите
дейци, Съюза на инженеро-техническите работници и други
организации с културно-просветен характер,
б/ Чрез селските отдели ЦК, околийските, градските и
районните комитети на БКП ръководят комунистите в ръководствата
на ОЗПС и временно кооперациите и ОЗИПС, Партийните комитети
съгласуват дейността на комунистите в кооперациите и ОЗИПС с
дейността на комунистите в Профсъюза на селско-стопанските
работници.
в/ Чрез организационно-инструкторските отдели ЦК,
околийските, градските и районните комитети на БКП ръководят
комунистите в ръководствата на СБПФ, Бълг[арския] Червен кръст,
Помощната организация и всички малцинствени организации.
г/ Чрез Секретариата на ЦК, отделни членове на
Политбюро и бюрата на съответните партийни комитети ЦК,
околийските, градските и районните комитети на БКП ръководят
комунистите в ръководствата на ЕОПО, ОРПС, СНМ, физкултурните
организации и орг[анизация] "Септемврийче".
Всички останали по-малки организации получават ръководство
чрез комунистите в комитетите на Единната обществено-
политическа организация Отечествен фронт.
д/ Ръководствата на първичните партийни организации
ръководят непосредствено комунистите в низовите организации,
дружествата и групите на масовите обществени организации.
3. Всички масови обществени организации като такива, в
центъра и по места, координират своята дейност с ръководствата
на Единната обществено-политическа организация Отечествен
фронт.
4. Комунистите в ръководствата на масовите обществени
организации и техните поделения, в това число и в ръководството и
организациите на Отечествения фронт, не са обособяват във
фракции или комисии. С цел, обаче, за по-добро организиране на
работата, ИЦК, околийските, градските и районните комитети
определят отговорен другар - комунист от даденото (5) ръководство
на масовата организация, чрез който съответното партийно
ръководство поддържа връзка с комунистите и ги ръководи.
Комунистите в ръководствата на масовите обществени
организации и техните поделения отговарят за състоянието и
работата на тия организации, длъжни са да провеждат в тях
решенията на ръководните партийни органи и осъществяват
ръководството на партията не по пътя на командването, а по пътя
на убеждаването и правилната активна и всеотдайна работа на
комунистите в тия организации.
5.ІІ.1949 год.
ЦК на БКП
отпеч. 250 екз. (6)
ЦДА, ф. 1 б, оп. 6, а.е. 490, л. 4-6. Препис. Машинопис.
avatar
Orlin

Брой мнения : 28
Registration date : 19.04.2009

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Колекция уникални документи 1944-1989

Писане  Orlin on Нед Яну 24, 2010 9:48 pm

Из протокол от заседание на ПБ на ЦК на БКП с решение за организационни и кадрови промени с цел подобряване работата на Секретариата на ЦК на БКП
17 октомври 1953 г.
П Р О Т О К О Л "А" № 185
НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП ОТ 17.Х.1953 ГОДИНА
Присъствували др. др.: А[нтон] Югов, В[ълко] Червенков, Г[еорги] Дамянов, Г[еорги] Чанков, М[ихаил] Нейчев, Р[айко] Дамянов, Т[одор] Живков и Д[имитър] Димов.
В Ъ П Р О С И
НА ДНЕВНИЯ РЕД:
[…]1
IV. Предложение за подобряване работата на Секретариата на ЦК на Партията.
Докладва
др. Т[одор] Живков
Р Е Ш Е Н И Я:
1. С оглед да се подобри колективността в работата на Централния комитет на Партията, да се прекрати практиката да се решават важни и принципиални въпроси от Секретариата на ЦК. Обсъждането и решението на всички важни и принципиални въпроси на партийната политика
да става от ЦК и неговия изпълнителен орган - Политбюро.
Секретариатът на ЦК на Партията да ограничи своята работа с подготовката на въпросите, които се внасят за решение в Политбюро, да организира изпълнението на решенията на ЦК на Партията, да осъществява ръководството на отделите на ЦК, да разглежда и решава отделни текущи въпроси, които не изискват непременното им разглеждане в Политбюро, поради сравнително маловажния им характер. (4)
2. На др. Борис Тасков да се възложи наблюдението на работата на промишлено-транспортния отдел.
3. Възлага на др. Т[одор] Живков, като секретар на ЦК, да обединява работата на апарата на ЦК, да организира подготовката на въпросите за заседанията на Политбюро, да свиква секретарите на ЦК на за-седания на Секретариата на ЦК.
4. Апаратът от сътрудници по подготовката на въпросите за заседанията на Политбюро, по хранението на решенията на Политбюро да се превърне в отдел "Деловодителство" на ЦК. Др. Т[одор] Живков да представи на утвърждение в Политбюро щата на отдела.
5. Да се разпусне инспекторската група на ЦК на Партията, като неоправдала себе си. Досегашните инспектори на ЦК да се използуват на друга работа, за което др. Т[одор] Живков да направи предложение в Политбюро.
6. Отдел "Пропаганда и агитация" да се раздели на два отдела: "Пропаганда и агитация" и "Наука, народно образование и изкуство".
За зав. отдел "Пропаганда и агитация" да се назначи др. Митко Григоров.
За зав. отдел "Наука, народно образование и изкуство" да се назначи др. Сава Гановски. (5)
[...]1
7. В Административния отдел да се създадат сектори за наблюдение работата в Народна-та армия и Министерството на вътрешните работи.
Възлага на др. Г. Зенгилеков да направи предложение в Политбюро за персоналния състав на двата сектора.
Сектор "Кадри в чужбина" да премине като сектор в Международния отдел.
8. Възлага на др. Т[одор] Живков, с оглед да се укрепи апаратът на ЦК на Партията, като се привлекат на работа в него квалифицирани работници от държавния и стопанския апарат и от окръжните и околийски комитети на Партията, да направи конкретни предложения в Политбюро. (6)
Вълко Червенков
ЦДА, ф. 1 б, оп. 6, а.е. 1916, л. 1-7. Оригинал. Машинопис.
--------------------
1 Пропуснатия текст не по темата
avatar
Orlin

Брой мнения : 28
Registration date : 19.04.2009

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Колекция уникални документи 1944-1989

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите