Какво прави младият революционер?

Go down

Какво прави младият революционер?

Писане  vronfundel on Нед Мар 21, 2010 11:10 am

Какво прави младият революционер?

"...всичката младеж която иска да премине към комунизъм е длъжна да учи комунизма"В.И.Ленин.

Тези думи на вожда на световния пролетарят много от вас ,нявярно ,сте ги чували.
Но кои от вас знаят,какво влага Илич в тези думи:"учете комунизъм"-Немного.Но това е полвината беда.Бедата днес е в това,че болшинството от тези,които се считат за революционери,въобще не искат да знаят за това.
Светът се измени-казват те-та за какво ни е да знаем какво се е говорило в началото на миналия век?Но тогава ние ги пиатаме тях:

-С какво сте заслужили това че да сте революционери?С какво вие се отличавате от обиконовените хорица?

-Как с какво?-Ние участваме в акции с пряко действие!

- За какво?

-За да изразим протест против режима!За да пробием информационата блокада!
Народа е пасивен и изплашен,но той е длъжен да знае как да се бори с режима!
И ние ще му покажем как трябва да се бори!

Този етюд не е въображаем диалог.Пред автора на тези бележки е преминало не едно поколение на такива "акционери на прякото действие".Те всички са били равнодушни към комунистическото учение,не поставяли пред себе си "проклетите въпроси".В лявото движение тях ги е довела романтиката на "революционата постъпка".И толкова.Къде са днес стотиците момичета и момчета които преди 10г.(20г.)размахваха факлите и викаха из Москва"Сталин,Берия,Гулаг"?-Известно е къде са:или се са сляли с обкръжението или тихо строят свое еснафско* щтастие-обикновена история-нищо ново под небето.

-Как?!!-възмути се някой днешен ураа-революционер-с какво право Вие ни придричате живуркане в еснафското блато?

- Не ,за всички не предричам,защото вие вече сте еснафи.

-Ние-еснафи?!!Ние които не се боим от полицейските палки и от затворническите стени?

-Да еснафи.Защото нежеланието да се учи е родилното петно на еснафството.

Тези от вас,които дочетоха до тук ,навярно ще им бъде интересно да узнаят защо марксистите считат всички,нежелаещи да се учат,за еснафи.
*************
На руски ЕСНАФ Е "мещане".
Думата "мещане"възникнала в западните губерни на царска Русия."Място"на полски означава град-"мещаннин"-градски жител .както "бургер" и "буржуа"
За това в руската марксиска литература "мещане"(по български -еснаф)е станала синоним на "дребна буржоазия"
В българския език "еснаф" има няколко значения
исторически:
# Някогашна организация, сдружение на майстори и калфи от един занаят.
# Майстор занаятчия, дребен собственик.
И днешен:
Дребнав човек, с предрасъдъци и ограничени духовни интереси..
(мой бележки)
*****************************

Още Херцен забелязал,че основната черта на еснафското съзнание-дилетантизъм,тоест полузнание,недоверие към разума,към науката,робска зависимост от модата,от мнението на групата,към която пренадлежи или иска да пренадлежи еснафът. Ето защо еснафът е готов да следва сляпо всеки очреден вожд(избран или назован му)

Можеби читателят ще се запита защо отделяме толкова внимание на пониятието "еснаф"?-Ето защо.

Първо, нашите "активисти на прякото действие"(еколози,синдикати,националисти и всякакви други"активни" членове и членки)мой бележки.
Всички те повтарят буквално всички грешки на народоволците,анархистите,есерите"левии кумонисти"
Това са същите грешки които марксистите показвали на дребнобуржиазните ураа-революционери още в 19 век.
********************
тук авторът привежда различни абсурдни примери в русия
на пример
на форума на АКМ(авангард на червените младежи)имало публикация
която призовавала за активно действие протестът бил срещу армията призивът да се прави народна армия.
Група активисти трябва да заемат позиции на стълбището на съответната институциа . По даден знак да си прережат вените и така ще се образува локва кръв по стълбището после ще дойде ОМОН и ще ги пребире в травмопункта от където те ще избягат. Идеята е че навярно кръвта на тези млади хора по стълбите ще накара управляващите да се замислят за своите действия.
Идеята е одобрена и приложена като пример за действие...............

*****************************

"В периода на развихрящи те се контрареволюциони репресии еснафството страхливо се приспособява към новите изизскавания на живота,пристарастява се към нови квалификации и на часа се отрича от старите"(В.И.Ленин -Оценка на Руската революция)

Днешното еснафство-концентрат на дребнобуржуазна идеология.
Но както е писал Ленин-от гледна точка на идеята цялата история на марксизма в Русия е борба с дребнобуржоазната теория.
За това на марксистите им предстои дълаг път в борбата с еснафството в своите редици.Следователно "да се учиш на комунизъм"означава и днес да се учи марксиксата борба с всяко проявление на еснафството особено с нежеланието да се учи.

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СЕ УЧИШ НА КОМУНИЗЪМ?

1-Чети
2-Мисли
3-Действай

В полза на тези три тезиса ще превида 3 цитата.

"Не се замисляй над простите въпроси.Прочети техните решения в книгите и давай нататък"
Л. Толстой.

"Знания без размишления са вредни-размишления без знания са опасни"
Конфуций

"Невежеството-това е демонична сила,и не се опасяваме че то ще е причина за още много трагедии"
Карл Маркс

Направете четенето ваше ежедневно занимание.Гледането на телевизия изключва мисленето а постоянато гледане води до атрофия(на мисленето).Четенето на сериозна литература само по себе си ще ви застави да мислите.


Какво да се чете на първо време?

1.Световна история,история на СССР(НРБ)
2.кратък курс история на ВКП(б) (БкП)
3Руска,Българска и съветска класика.

(тук ще копирам заглавията на руски.)

1. К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест коммунистической партии.
2. Ф. Энгельс. Анти-Дюринг.
3. К. Маркс. Критика Готской программы.
4. В.И. Ленин. Карл Маркс.
5. В.И. Ленин. Три источника и три составные части марксизма.
6. В.И. Ленин. Что делать?
7. В.И. Ленин. Государство и революция.
8. В. И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме
9. И.В. Сталин. Об основах ленинизма.
10. И.В. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР.

Какво още да четем?

1.Намерете свойте стари учебници по математика,физика,химия,биология.
2. после прочетете«Диалектику природы» Ф. Энгельса.
3. още веднъж прочетете«Анти-Дюринга».
4. К. Маркс, Ф. Энгельс. Немецкая идеология.
5. Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства.
6. К. Маркс. Капитал.
7. В.И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм.
8. В.И. Ленин. Философские тетради.
9. И.В. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания.
10. В.А. Вазюлин. Логика истории.

Какво четем и защо?

Ако вие прочете внимателно книгите от 2та спиъка то после ще можете сами да си подбирате литературата.Научните публикации и художествента литература ще ви научи да подхождате към въпросите от различни страни.Точно разностраното мислене и само то ражда нови и дълбоки идеии.

Как да използваме получените знания?
размишлявайте над прочетеното.Мислете когато почивате,когато работите,когато общувате с приятели или просто се разхождате.

Какво означава да се действа?
Осъзнатото от вас знание ви приближава към свободата.Защото свободата е познание на необходимоста(тоест има обективни закони за развитие на природата и обществото)и преубаразованието на човешката дествителност на основа на познанието на необходимоста.Но истиноста на вашите знания се проверява само от практическото им приложение.
**************************************

В началото на ХХ век промишления пролетарят в Русия съставлявал около 3%от трудоспособното население и бил средоточен в няколко крупнипромишлени центъра.Както е известно марсизма пръв открил революционата роля на промишления пролетарят.
Затова болшивиките концентрирали дейноста си имено в тези центрове и победили.


Какво се изменило днес?
В русия по различни оценки промишления пролетарят съставлява 10-15%от трудоспособното население.
Остава ли революционата роля на пром.пролетарята,която да му позволи в бъдеще да вземе цялата политическа власт?Марксистите отговарят утвърдително.Защо?
На първо място мястото което заема промишления пролетарят в икономическия живот на страната,ще му позволи при сплотени действия чрез всеообща стачка да лиши експлоататорите от всички лостове за управление на страната а последващото го все общо народно въстание напълно ще смаже власта на експлоатторите.
Силата на единството и на своите класови интереси имено пром.пролетарята е способен да поведе всички останали подтиснати народни маси.

Трябва да се сплоти пром.пролетарята в осъзнаваща себеси революциона класа.
Но нито Москва нито Ленинград днес се явяват крупни пром.пролетарски центрове.
Пролетарятът днес е разпилян географически,а икономически е средоточен в сивата икономика,металургическия,енергетическя и траспортния отрасъл

Следователно пролетарската партия е длъжна да пренесе тежеста си там където е концентриран пролетарята.задачата е трудна но не неизпълнима ако си я поставим за цел.
(в България условията са сходни не забравяте че всеки работник всеки който продава труда си за да живее е наш другар без значение дали го осъзнава или не неговите интереси са нашите интереси на практика защото условията при които сме поставени са еднакви.даже днешните националисти,нацисти като преминат ученическата възраст влизат в редовете на работника(пролетаря)Тогава те застват на нашата позиция дори и без да го осъзнават нашата работа се състои в това да накараме повече хора да се осъзнаят като класа а имено работническата класа която е мнозинсвото от обществото.)

*************************************************

превод от руски мой###
avatar
vronfundel

Брой мнения : 26
Registration date : 30.05.2009

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Какво прави младият революционер?

Писане  never_surrender on Пет Мар 26, 2010 2:12 pm

Браво за темата,струва си четенето!
avatar
never_surrender

Брой мнения : 139
Registration date : 31.10.2009

Вижте профила на потребителя http://www.septemvri23.com

Върнете се в началото Go down

ПРОЧЕТОХТЕ ЛИ ТЕЗИ КНИГИ?

Писане  sproletarski on Съб Дек 11, 2010 11:31 am

vronfundel написа:

"Не се замисляй над простите въпроси.Прочети техните решения в книгите и давай нататък"
Л. Толстой.

"Знания без размишления са вредни-размишления без знания са опасни"
Конфуций

"Невежеството-това е демонична сила,и не се опасяваме че то ще е причина за още много трагедии"
Карл Маркс

Направете четенето ваше ежедневно занимание.Гледането на телевизия изключва мисленето а постоянато гледане води до атрофия(на мисленето).Четенето на сериозна литература само по себе си ще ви застави да мислите.


Какво да се чете на първо време?

1.Световна история,история на СССР(НРБ)
2.Кратък курс по история на ВКП(б) и (БКП)
3.Руска, българска и съветска класика.

1. К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест на коммунистическата партия.
2. Ф. Энгельс. Анти-Дюринг.
3. К. Маркс. Критика на Готската програма.
4. В.И. Ленин. Карл Маркс.
5. В.И. Ленин. Трите источника и трите съставни части на марксизма.
6. В.И. Ленин. Какво да се прави?
7. В.И. Ленин. Държавата и революцията.
8. В. И. Ленин. Левичарството - детската болест на комунизма.
9. И.В. Сталин. За основите на ленинизма.
10. И.В. Сталин. Икономическите проблеми на социализма в СССР.

Какво още да четем?

1.Намерете своите стари учебници по математика,физика,химия,биология.
2. после прочетете«Диалектика на природата» Ф. Энгельс.
3. още веднъж прочетете«Анти-Дюринг».
4. К. Маркс, Ф. Энгельс. Немска идеология.
5. Ф. Энгельс. Происход на семейството, частната собственност и държавата.
6. К. Маркс. Капиталът.
7. В.И. Ленин. Материализъм и эмпириокритицизъм.
8. В.И. Ленин. Философские тетради.
9. И.В. Сталин. Марксизмът и въпросите на езикознанието.
10. В.А. Вазюлин. Логика на историята.

Какво четем и защо?

Ако вие прочете внимателно книгите от 2-та списъка то после ще можете сами да си подбирате литературата.Научните публикации и художествента литература ще ви научи да подхождате към въпросите от различни страни.Точно разностраното мислене и само то ражда нови и дълбоки идеии.

Как да използваме получените знания?
Размишлявайте над прочетеното. Мислете когато почивате, когато работите, когато общувате с приятели или просто се разхождате.

Искаме ли да утвърдим в себеси комуниста революционер - четенето му е майката!
Марксизмът, пък и цялата прогресивна литература, са като боен арсенал. Няма демагогски трик, да речем от тия с които всеки ден ни пълнят главите медиите, срещу който да няма сигурно оръжие в този арсенал! Няма прогресивна идея която в своят път да не намира опорна точка в целият този натрупан човешки опит!
И още нещо. Не само прочитайте, но и преговаряйте!
avatar
sproletarski

Брой мнения : 210
Registration date : 26.11.2008

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Какво прави младият революционер?

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото

- Similar topics

 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите